Linarit Information Technologies Linarit Bilgi Teknolojileri

Low Power Wide Area Network Technologies Düşük Güç Geniş Alan Kablosuz Haberleşme Teknolojileri

Low Power Wide Area Network - LPWAN

Wide Communication Area Geniş Haberleşme Alanı

LPWAN technologies enable radio communication with connected devices (terminals) even with gateways that are kilometers away. Thus, areas such as building interiors, where it is difficult to access radio networks, can be covered. LPWAN teknolojileri, bağlantılı cihazların (uç birimlerin) kilometrelerce uzaktaki ağ geçitleriyle dahi radyo haberleşmesi (RF) yapmasını sağlar. Böylece bina içleri gibi radyo ağlarına erişimin zor olduğu alanlar da kapsama altına alınabilir.

Low Power Operation Düşük Güç Gereksinimi

LPWAN radio terminal units need only milliwatts level of power for communication. Thus, even with a few AA batteries, terminals can continue to communicate for years. LPWAN radyo uç birimleri, haberleşme için sadece miliwattlar seviyesinde güce ihtiyaç duyar. Böylece uç birimler birkaç adet AA pil ile dahi yıllarca haberleşmeyi sürdürür.

Scalability Ölçeklenebilirlik

It is compatible with all regulations regarding the use of unlicensed communication bands. An LPWAN base station can serve thousands of endpoints. Scalable and extensible radio communication networks can be created with LPWAN. Lisanssız haberleşme bantlarının kullanımı hakkındaki tüm yasal düzenlemeler ile uyumludur. Bir LPWAN ağ geçidi binlerce uç birime servis verebilir. LPWAN ile ölçeklenebilir ve genişletilebilir radyo haberleşme şebekleri oluşturulabilir.

Linarit's LPWAN Solutions Linarit'in LPWAN Çözümleri

Analysis Analiz

We determine the most suitable LPWAN technology for your requirements such as LoRaWAN, SigFox, UNB or LTE-M which offer various types of service structures for different application areas. LoRaWAN, SigFox, UNB, NB-IoT, LTE-M gibi farklı uygulama alanlarına yönelik ve çeşitli servis tipleri için özelleştirilmiş LPWAN teknolojilerinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirleriz.

Modularity Modülerlik

We design LPWAN communication terminal units and systems compatible with your existing equipment. In this way your business has a communication system that covers the existing equipment on the field with a very low budget. You will be informed about the field. Mevcut ekipmanlarınızla uyumlu LPWAN haberleşme uç birimleri ve sistemleri tasarlarız. İşletmeniz, son derece düşük bütçelerle sahadaki mevcut ekipmanları kapsayan bir haberleşme sistemine sahip olur. Sahadan haberdar olursunuz.

Low Cost Düşük Maliyet

LPWAN technologies essentially offer low cost endpoints. We extend this advantage to the entire system including gateways, servers and other management tools. We can realize your M2M application with less than 60% less investment and operating costs than GSM. LPWAN teknolojileri temel olarak düşük maliyetli uç birimler sunmaktadır. Bu maliyet avantajını; ağ geçitleri, sunucular ve yönetim araçlarını da kapsayacak şekilde tüm sistem öğelerine yayarız. GSM'e kıyasla, %60'a varan daha az yatırım ve işletme gideri ile M2M uygulamanızı hayata geçiririz.

Freedom Özgürlük

We provide your business to create its own radio communication infrastructure. Thus, your M2M applications will no longer depend on data communication operators. The expense you make for data communication will end. Service quality will be at your control. İşletmenizin kendi radyo haberleşme altyapısını oluşturmasını sağlarız. Böylece M2M uygulamalarınızda veri haberleşmesi operatörlerine bağımlılığınız ortadan kalkar. Veri haberleşmesi harcamalarınız sonlanır. Servis kalitesi sizin kontrolünüzde olur.

Hybrid Radio Solutions Hibrit Radyo Çözümleri

We design hybrid terminal units and gateways where different wireless communication technologies are combined in accordance with your needs such as "LPWAN, WSN, WPAN, WLAN and Cellular”. Then you will have a multi-dimensional and scalable "internet of things" infrastructure. İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı kablosuz haberleşme teknolojilerinin "LPWAN, WSN, WPAN, WLAN, Hücresel" bir arada bulunduğu hibrit uç birimler ve ağ geçitleri tasarlarız. Çok boyutlu ve ölçeklenebilir bir nesnelerin interneti altyapınız olur.

Industry 4.0 Endüstri 4.0

With LPWAN facilities, your access to the field increases and accelerates. We provide integration for your field with data analytics and business intelligence solutions. Thus, you can automatically convert field to data, data to information and information to decision. LPWAN imkanlarıyla birlikte sahaya erişiminiz artar ve hızlanır. Sahanızın, Veri Analitiği ve İş Zekası çözümleriyle entegrasyonunu sağlarız. Böylece sahayı veriye, veriyi bilgiye, bilgiyi karara otomatik olarak dönüştürebilirsiniz.

Linarit's LPWAN Products Linarit'in LPWAN Ürünleri

MR-O AMR Module MR-O AMR Modülü

Make your current electricity meter remotely readable in 1 second. 1 saniye içinde mevcut elektrik sayacınızı uzaktan okunabilir hale getirin.
MR-O Brochure MR-O Broşür

Contact Informations: İletişim Bilgileri:

Linarit Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Teknokent Uluğbey Binası No:103
Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. 3A
Konyaaltı / Antalya / Turkey
+90 242 9993532

Join our mailing list Duyuru listemize katılın